Jak se vaří drak

Ilustrace pro knihu Václava Dvořáka.