Mámo, táto, dokážu to!

Cesta nevidomého dítěte k samostatnosti

2020 / Společnost pro ranou péči

Ilustrace a sazba.