Pirát Péťa ve školce

Vaše dítě a okluze 

2018 / Společnost pro ranou péči

Sazba a ilustrace brožury.